Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lauksargių dvaras

Johanno Samuelio Habedancko XIX a. įkurtas dvaras.

Laũksargių dvãras. 1833 tilžėnas statybos darbų inspektorius Johannas Samuelis Habedanckas gavo valstybės koncesiją pastatyti Lauksargiuose pašto bei keleivių vežimo stotį. Gerai tvarkydamasis praturtėjo, ilgainiui įsigijo žemės valdą ir sukūrė dvarelį. 1864 įsteigus Lauksargių parapiją, dovanojo sklypą maldos namams statyti. 1871 dvarą užrašė savo jaunesniajam sūnui Albrechtui. Tiek šis, tiek vėlesnieji dvaro savininkai (Junkeris, Ferdinandas Untermannas, Budrius (Buddrus), Maxas Scharlachas bei kiti) sugebėjo ūkininkauti, tad dvaro vertė nuo 180 tūkst. (1880) išaugo iki 320 tūkst. markių (XX a. pradžioje). 219 ha dvaras nustojo egzistuoti 1944 pabaigoje.

Albertas Juška

Iliustracija: Lauksargių dvaro išlikęs gyvenamasis namas (dvarininkų rūmai), 1998