Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lauks

pašiepiamas žodis rytprūsiečių vokiečių kalboje.

Laũks, pašiepiamas žodis rytprūsiečių vokiečių kalboje. Taip pravardžiuotas netikęs žmogus – storžievis, apsileidęs ar kvailys. Matyt, tokiais miestų kolonistai laikė kaimiečius laukininkus. Tas užgaulus žodis, matyt, liudija buvusią trintį tarp atvykėlių iš Vakarų ir laukų gyventojų (senųjų prūsų bei lietuvininkų). Didžiojoje Lietuvoje panašiai vartotas kaimo Jurgis.