Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Laukiškos parapinė mokykla

įsteigta po 1579, mokyta lietuviškai iki XIX a. pabaigos.

Laũkiškos parãpinė mokyklà, įsteigta po 1579. Iš pradžių mokytojavo patys parapijos dvasininkai D. Gailus, A. Hartwichas, J. Partatius ar jų parinkti pagalbininkai, vėliau precentoriai. Apie 1816 precentoriavo lietuvių raštijos darbuotojas Zigfrydas Gustavas Ostermeyeris. XIX a. skirti Ylavos mokytojų seminariją baigę pedagogai: F. Visikaitis (Wissigkeit; nuo 1831), E. A.Wittke (Vitkus?; nuo 1839), C. E. Paulaitis (Pauleit; 1843), R. J. Wilke (Vilkas?; 1847), G. Scheffleris (1856); Karalienės mokytojų seminarijos absolventas H. Jährlingas (nuo 1891). Konfirmacijai jaunuoliai rengti lietuvių kalba iki XIX a. pabaigos.

Albertas Juška