Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Laukiškos parapijos gyvenvietės

gyvenviečių pavadinimai ir jų kilmė, gyventojų skaičius.

Laũkiškos parãpijos gyvénvietės. XVI–XVIII a. gyventojai buvo beveik vien lietuvininkai; tai atsispindi ir gyvenviečių pavadinimuose (skliausteliuose vietovardžių kilmė: 1. * žymima 1938 nacių pakeisti pavadinimai; 2. seniūnijos, nurodant gyventojų skaičių; 3. kaimas ar vienkiemis, nenurodant gyventojų skaičiaus): Aukštagiriai (: prūsų aukta + liet. giria), *Balandis (: pavardė Balandis < balandis), *Bartužiai 107 (: prūsų lietuvių pavardė Bartuž(is)), *Beržgiriai (: beržas + giria), *Bešarviai (: liet. bešarvis), Buominė 1036 (: plg. upėvardis Buominė), *Dėdava 213 (: upėvardis Dėdava), *Dvyliai (: pavardė Dvylius), Gertlaukiai 798 (: pavardė Gert-as), *Išdagiai 190 (: išdaga „išdegusi vieta miške“), *Kalvininkai 243 (: kalvininkas „kalvos gyventojai“), *Keledai 607 (: pavardė Kaledžius), *Kirsnabėkis 163 (: upėvardis Kirsna), *Kirsnakiemis 136 (: upėvardis Kirsna), Laukiška 824 (: prūsų lietuvių lauks), *Leišiai 163 (: lietuvių pavardė Leišis), *Luknojai 182 (: liet. lukniuoti „būti klampiam“), Medlaukiai (: prūsų lietuvių med – prūsų median, liet. medė), Padeimiai (: upėvardis Deimė), *Pagarblaukiai 72 (: prūsų garbis „kalnas“), Pagrabiai (: liet. pagrabė), *Pamaurai 351 (: upvėvardis Maura), Paremtynai 165 (: paremti?), Pavariai 312 (: lietuvių pavardė Pavaras), *Petruškiemiai 281 (: pavardė Petrušis, Petruška), Pirduliai, Perdulos 254 (: pavardė Pirdulis), Povangiai (: prūsų lietuvių vang-), Rudlaukiai 229 (: pavardė Rud-is), *Sauslaukiai arba Kalvininkai žr. * Skroblynai 147 (: pavardė Skroblys arba Skroblynas), *Skruzdynai arba Išdagiai (: skruzdynas), *Šancelis 167 (: liet. šancelis „pylimėlis“), *Šerzantynai (: pavardė Šeržantas), *Šilikas, dvaras 376 (: pavardė Šilikis, Šelikis), *Šveisutis (: pavardė Šveisutis), *Šventoji, giria (: upėvardis Šventoji), Vainaginė (: pavardė Vaine-gin-), Valdynai (: Vald-ynas), *Žargiliai ar Žalgiris 404 (: pavardė Žargys). Iš šių 38 gyvenviečių 22 buvo kaimai-seniūnijos, likusieji 16 – vienkiemiai arba kaimeliai. 1938 nacių pakeisti 25 (66 %) gyvenviečių pavadinimai, nuo 1946 kai kurias gyvenvietes nuniokoję sovietai jas panaikino, o į išlikusias perkėlė pavadinimus ir žmones iš Sovietų Sąjungos vietovių. Iš senųjų gyvenviečių pavadinimų 17 (45 %) kildinamos iš pavardžių, 12 (32 %) fiziografinės, 7 (18 %) vandenvardinės ir 2 (5 %) neaiškios kilmės. Vietovardžiai yra ir liks parapijos lietuviškumo liudininkai, juose atsispindi lietuvininkų (gyvenviečių įkūrėjų) pavardės: Balandis, Bartužis, Dvylius, Gertas, Keledžius, Leisis, Pavaras, Petrušis (Petruška), Pirdulis, Rudis, Skroblys, Šeržantas, Šileikis, Šveisutis, Vainegin-, Vald-ynas, Žargys. Kai kurios pavardės būdingos šiam kraštui ir tik Mažojoje Lietuvoje užtinkamos, būtent: Bartužis, Keledžius, Pirdulis, Skroblys, Šilikis (Šelikis) ir kitos. Vandenvardinės kilmės gyvenviečių vardai liudija apie Laukiškos parapijos ar per parapiją tekančias upes: Buominę, Dėdavą, Deimę, Kirsną, Maurą, Šventąją.

Vilius Pėteraitis