Mažosios Lietuvos
enciklopedija

laukininkystės draugijos

krašto žemės ūkį gerinti siekiančios draugijos.

laukininkỹstės draugjos (vok. Landwirtschaftliche Zentralvereine) veikė Rytprūsiuose nuo 1906 Karaliaučiuje, Įsrutyje ir Allensteine. Sudarytos iš 1821 įkurtos Lietuvos ir Mozūrijos laukininkystės draugijos ir 1845 įkurtos Rytprūsių laukininkystės draugijos. Jų pagrindinė užduotis – gerinti krašto žemės ūkį. Laukininkystės draugijos po apskritis išsiuntinėdavo keliaujančius žemės ūkio mokytojus, kurie skaitydavo paskaitas apie žemės ūkio tobulinimą. Visos 3 laukininkystės draugijos priklausė 1896 Karaliaučiuje įkurtiems Žemės ūkio rūmams. Šios draugijos rūpinosi ir žemės ūkio mokyklomis.