Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Laukantai

kaimas ir seniūnija Ragainės apskrityje, Tilžės parapijoje, Naujųjų Argininkų valsčiuje.

Laukanta (vok. Laukandten, 1938 Waldeneck; rus. Pelevino), kaimas ir seniūnija Ragainės apskrityje, Tilžės parapijoje, Naujųjų Argininkų valsčiuje, 9 km į pietvakarius nuo Tilžės, 2 km į šiaurę nuo Argininkų, prie Laukantės upelio. XIX a. viduryje kulmiškių ūkininkų kaime buvo 146 gyventojai 42 sodybose. Laukantai valdė 1123 margus ir 61 rykštę žemės, laikė 39 arklius, 92 galvijus, 56 avis, 60 kiaulių. Vaikai lankė mokyklą Naujuosiuose Argininkuose. Kaime užsiimta ir amatais. XX a. pradžioje buvo kelių didelių sodybų grupė į šiaurės vakarus nuo plento Skaisgiriai–Tilžė, daug mažų viensėdžių tarp plento ir Šilininkų miško. 1905 buvo 141 gyventojas, iš jų 26 lietuviai (18 %). 1938 buvo 123 gyventojai seniūnijoje. Vietovardis kilęs iš upėvardžio Laukantė. Plg. dar pavardę Laukants, paliudytą abipus Nemuno upės.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas