Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Laugalių (5) pradinė mokykla

Katyčių karčemininko Johanno Engelso pastangomis XVIII a. įkurta mokykla.

Laugali (5) pradnė mokyklà, įsteigta Katyčių karčemininko Johanno Engelso pastangomis, XVIII a. antroje pusėje jau veikė. 1846 mokytojauti atsiųstas Karalienės mokytojų seminarijos absolventas Albertas Liepa (Lepa), 1885 – Friedrichas Liepa. 1911 dirbo dar 2 šios seminarijos auklėtiniai – Augustas Kederaitis (1864 laida) ir Michaelis Jurkšaitis (1884 laida). Po Pirmojo pasaulinio karo mokykla buvo dvikomplektė, 1936 mokėsi 72 moksleiviai: 49 mergaitės ir 23 berniukai, pagal tikybą – 67 evangelikai liuteronai, 5 katalikai. Mokyklai priklausė 3 pastatai – 1 mūrinis, 2 mediniai bei 7 ha žemės sklypas. Apie 1879–1906 čia mokėsi būsimasis visuomenės veikėjas Kristupas Lekšas, apie 1905 – istorikas, pedagogas Emilis Martynas Nauburas.

Albertas Juška