Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lašai, 3

kaimas Šilutės apskrityje, Saugų parapijoje.

Laša, 3 (vok. Laschen, John Szäumen, Jon Szehmen), kaimas Šilutės apskrityje, Saugų parapijoje, 3 km į pietryčius nuo Saugų, Šusties upelio dešiniajame krante. XVIII a. greta Lašų ėjo senasis vieškelis Klaipėda–Šilutė. XIX a. pradžioje žemdirbių kaime buvo 50 gyventojų 9 sodybose. XIX a. viduryje laisvųjų šatulininkų kaime buvo 157 gyventojai 40 sodybų. Lašai valdė 363 margus ir 124 rykštes žemės, laikė 21 arklį, 37 galvijus, 17 avių, 12 kiaulių, 2 ožkas. Vaikai lankė mokyklą Ginčuose. Nutiesus geležinkelį ir naują plentą pro Saugas, Lašai liko nuošalyje. XX a. pradžioje buvo keliolika viensėdžių į pietvakarius nuo Norkaičių miškų urėdijos. 1905 buvo 163 gyventojai, iš jų 91 lietuvis (59 %). 1926 buvo 141 gyventojas, kaimas valdė 184 ha žemės. Lašai tada priklausė Lapynės valsčiui, Žemaitkiemių paštui. Sovietmečiu Lašai sunyko – teliko kelios sodybos su nedaugeliu senųjų pastatų.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Lašai. Laukininkų molinis pastatas, 1996

Iliustracija: Lašai. Laukininkų molinis pastatas, 1996