Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lapynų (4) žirgynas

grafų Keyserlingkų Didžiųjų Lapynų dvare nuo 1801 iki XX a. pradžios veikęs žirgynas.

Lapyn (4) žirgýnas, Didžijų Lapyn žirgýnas, įsteigtas 1801 grafų Keyserlingkų valdytame Didžiųjų Lapynų dvare. Lapynų žirgynas išplėstas 1824 iš Anglijos įvežus veislinių kumelių bei veislinių eržilų iš Darkiemio apskrities ir iš Gelgaudiškio dvaro (Šakių apskrityje). Vėliau, išplitus arklių ligoms, Lapynų žirgynas ėmė nykti. Apie 1860 auginti tik eržilai vietos žemės ūkio darbinėms kumelėms kergti. Po dešimtmečio žirgynas beveik sunaikintas, nors išliko iki XX a. pradžios.

L: Tomas-Tamašauskas H. Lietuviškasis pamarys. Čikaga, 1975, p. 117–118.

Vytautas Gocentas