Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lapynai, 1

kaimas Labguvos apskrityje, Mielaukių parapijoje, Skyslaukių valsčiuje.

Lapyna, 1, (vok. Lappienen, 1938 Daudertshöfen), kaimas Labguvos apskrityje, Mielaukių parapijoje, Skyslaukių valsčiuje, 3 km į rytus nuo Mielaukių, tarp geležinkelio Labguva–Skaisgiriai ir plento Toplaukis–Skaisgiriai. XIX a. viduryje šatulinių ūkininkų kaime buvo 77 gyventojai 10 sodybų. XX a. pradžioje buvo 2 kaimai: Lapynai (4 vidutinių sodybų grupė bei keli maži viensėdžiai) bei Mažieji Lapynai (5 įvairių sodybų grupelė Lapynų žemių šiaurrytiniame pakraštyje). 1905 buvo 68 gyventojai. Sovietmečiu Lapynai sunaikinti.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas