Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lapaliai

kaimas ir seniūnija Šilutės apskrityje ir parapijoje, Traksėdžių valsčiuje.

Lapãliai (vok. Lapallen), kaimas ir seniūnija Šilutės apskrityje ir parapijoje, Traksėdžių valsčiuje, 6 km į šiaurės vakarus nuo Šilutės ir 4,5 km į pietvakarius nuo Žemaitkiemių, Aukštumalos pelkės šiaurės rytiniame pakraštyje. Ties Lapaliais (2,5 km į vakarus) Aukštumalos pelkėje yra smėlio kalva, vadinama Piliakalve (senosios gyvenvietės vieta). 1785 minėti Narrus-Lappalien. XIX a. viduryje šatulinių ir laisvųjų ūkininkų kaime buvo 209 gyventojai 57 sodybose. Lapaliai valdė 245 margus ir 122 rykštes žemės, laikė 19 arklių, 56 galvijus, 38 avis, 25 kiaules ir 2 ožkas. Tada vaikai eidavo į Rūdynų mokyklą, Lapalių gyventojai už tai atsilygindavo rugiais, šienu, šiaudais ir pinigais. XIX a. kaimo žemių rytiniu pakraščiu nutiestas plentas ir geležinkelis Klaipėda–Tilžė. XX a. pradžioje kaime buvo dešimtys sodybų (tarp jų ir didelių), išsibarsčiusių griovių tinklu sausinamame plote. Mokykla stovėjo pageležinkelėje. 1905 buvo 217 gyventojų, iš jų 199 lietuviai (92 %). 1926 buvo 192 gyventojai, kaimas valdė 376 ha žemės. Lapaliai tada priklausė Žemaitkiemių paštui. 1941 buvo 185 gyventojai. Sovietmečiu Lapaliai suniokoti, daug buvusių dirbamųjų plotų apleista. 1995 tebuvo kelios Lapalių sodybos. Vietovardis asmenvardinės kilmės iš pavardės Lapalis (: Lapas).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Lapaliai. Medinis laukininko gyvenamasis namas, 1995

Iliustracija: Lapaliai. Laukininko sodyba, 1999