Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lankučių kapinynas

IX–XII a. kapinynas.

Lankùčių kapinýnas. 1972 į LTSR kultūros paminklų sąrašą įrašytas Lankučių senkapis, nurodoma, kad jis tyrinėtas 1899–1901, o rasti kapai datuojami IX–XII amžiumi. Šiuo vardu pavadintas Rušpelkių kapinynas.

L: Dakanis B. Klaipėdos rajono senkapiai // Muziejai ir paminklai. 5. V., 1983, p. 52.

Linas Tamulynas