Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lankininkai, 1

kaimas Pakalnės apskrityje, Skaisgirių parapijoje.

Lankiniñkai, 1 (vok. Lankeningken, 1938 Altmühle; rus. Dubrovka), kaimas Pakalnės apskrityje, Skaisgirių parapijoje, Parvos upės dešiniajame krante, 5 km į pietryčius nuo Skaisgirių. XVIII a. buvo 2 Lankininkų kaimai abiejuose upės krantuose: didesnis dešiniajame krante, mažesnis kairiajame Parvos pakrantėje. Skyrėsi tų kaimų statusas bei likimas. XIX a. jie abu priklausė Labguvos apskričiai, Papelkių parapijai. Vėliau apskrities riba nustatyta daugmaž Parvos upe, ir dešinysis krantas su pirmaisiais Lankininkais atiteko Pakalnės apskričiai. XIX a. pradžioje nuomojamame kaime buvo 183 gyventojų 26 sodybose. XIX a. viduryje buvo 141 gyventojas 21 sodyboje. Tada kaime kalbėta vien lietuviškai. XIX a. viduryje nuomojamame kaime buvo 191 gyventojas 58 sodybose. Lankininkai valdė 965 margus ir 26 rykštes žemės, laikė 35 arklius, 47 galvijus, 55 avis, 45 kiaules, 2 ožkas. Dar užsiimta amatais. Vaikai lankė mokyklą Gobynuose. 1905 buvo 208 gyventojai, iš jų 21 lietuvis (10 %). XX a. pradžioje buvo keliolikos sodybų grupelė paupyje, vėjo malūnas, keliolika vidutinių ir didelių viensėdžių aplink. Sovietmečiu Lankininkai suniokoti, bendru Dubrovkos vardu pavadintos kelių apylinkių gyvenviečių liekanos.

Martynas Purvinas