Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lana

tekstilės fabrikas.

Lanà, tekstilės fabrikas. 1931 Bajoruose Laną įkūrė Klaipėdos firma Friedmann & Co. 1932 IX įmonę perėmė kiti Klaipėdos verslininkai, bendrovė pavadinta Teba (pagrindinis kapitalas 50 000 litų). 1935 pabaigoje įmonę ėmė valdyti Viekšnių ir Kauno pirkliai, bendrovė pavadinta Lana (pagrindinis kapitalas išaugo iki 105 000 litų). 1937 vasarą Lanos savininkai dar kartą pasikeitė (grįžo broliai Friedmannai ir kiti). Pagrindinė Bajorų tekstilės fabriko sunkumų priežastis – Klaipėdos tekstilės pramonės konkurencija. Dėl to nuolat trūko kvalifikuotų darbuotojų, į Klaipėdą besiveržiančius darbininkus teko vilioti didesniais atlyginimais. Produkcijos savikainai įtakos turėjo ir ne toks patogus kaip Klaipėdoje žaliavų atsigabenimas. Gamybinės veiklos pradžioje Bajoruose t. p. teko pasistatyti nuosavą elektros jėgainę. Lana gamino vilnonius ir pusvilnonius audinius (600 000 m per metus). 1938 pradžioje Lanoje dirbo 400 darbininkų.

Julius Žukas