Mažosios Lietuvos
enciklopedija

laivai, nugrimzdę

nugrimzdę laivai, padavimai apie pelkėse ir pievose nugrimzdusius laivus.

laiva, nugrizdę. Krašto žemumose užrašyta nemažai padavimų apie pelkėse ir pievose nugrimzdusius laivus – ilgai dar kyšodavę jų stiebai. Tokie pasakojimai kartais galėdavo būti senųjų nutikimų atgarsiai, prisimenant senųjų laivų vilkimą sausuma iki reikiamos protakos, plaukiojimą per potvynius, kai laivai galėję įstrigti ir galop nugrimzti liūnuose. Burinis laivas, nukritęs iš dangaus per audrą (tokių padavimų neretas motyvas), kažkada galėjęs būti tikras dalykas, galingam viesului pačiupus ir nunešus burinę valtelę.

Martynas Purvinas