Mažosios Lietuvos
enciklopedija

laisvasis uostas

uostas ar jo dalis, kurioje kroviniai gali būti kraunami ir sandėliuojami neatliekant tos valstybės muito prievolių.

laisvàsis úostas, uostas ar jo dalis, kurioje kroviniai gali būti kraunami ir sandėliuojami neatliekant tos valstybės muito prievolių. Į laisvąjį uostą atplaukiantys laivai neturi atlikti visų uosto ir muitinės registracijos formalumų. Laisvasis uostas palengvino tarptautinę prekybą. Tarpukariu Europoje veikė 40 laisvųjų uostų. Lietuvos Respublikai prieinamas laisvasis uostas buvo ir Karaliaučiuje. Okupavus Klaipėdos kraštą 1939 Vokietija buvo palikusi Lietuvos Respublikai dalį Klaipėdos uosto kaip laisvąją zoną.

LE

Iliustracija: AB „Maistas“ vagonas Klaipėdos uoste, po 1939 / Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus fondo