Mažosios Lietuvos
enciklopedija

laisvamaniai

kritiškai ar neigiamai vertinantys valdžios veiklą ar religiją žmonės.

laisvamãniai, kritiškai ar neigiamai vertinantys valdžios veiklą ar religiją. Nuo 1849 veikusiame Prūsijos Karalijos seime (landtage) valdžios (karaliaus) interesams atstovavo konservatoriai. Kitų partijų atstovus jie vadino bedieviais ir kurstytojais, kartu su kunigais ragino žmones jų neklausyti. Liberalių pažiūrų veikėjai pravardžiuoti laisvamaniais gal nuo tada. Pvz., Ansas Bruožis kraštutiniais 1aisvamaniais vadino 1848 revoliucijos skatintojus. Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjų raštuose minimi 1848–1918 politikai ir politinės partijos kaip 1aisvamaniai atspindi anuometinių liberalų (priklausiusių įvairioms partijoms bei seimo frakcijoms) politinę veiklą.

Algirdas Antanas Gliožaitis