Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Laistai

kaimas ir seniūnija Klaipėdos apskrityje, Kairių parapijoje, Žardės valsčiuje.

Láistai (vok. Leisten-Jakob, Leisten), kaimas ir seniūnija Klaipėdos apskrityje, Kairių parapijoje, Žardės valsčiuje, 9 km į pietryčius nuo Klaipėdos miesto centro, 3 km į pietvakarius nuo Rimkų, Smeltalės upės kairiajame krante. Vienoje iš kalvelių – Laistų piliakalnis, liudijantis šių vietų apgyvendinimo amžių, buvusią senos pamariškių kultūros gyvenvietę. Greta buvo dar 2 piliakalniai (Žardės ir Gibišų), rodantys šios vietos reikšmę. 1785 minėti Leisten-Jakob. XIX a. pradžioje buvo laisvųjų ir žemdirbių kaimas su 13 gyventojų 3 sodybose. XIX a. pabaigoje greta Laistų žemių nutiestas geležinkelis Klaipėda–Tilžė. 1897 sujungti su Lyliškiais, vėlesnei Laistų seniūnijai dar priklausė Gibišai, Kaspariškiai ir Šunpetriai. XX a. pradžioje kaime buvo 10 įvairaus dydžio sodybų. 1905 buvo 92 gyventojai, iš jų 84 lietuviai (91 %). 1926 buvo 68 gyventojai, kaimas valdė 220 ha žemės. Laistai priklausė Skrandžių paštui. Laistuose per daugelį kartų gyveno pamariškiai lietuvininkai (laukininkai, trobelninkai ir amatininkai): Aszmons, Brisgies, Buntins, Doblis, Gwildies, Ilginis, Juzaitis, Karallus, Kibelka, Latsitis, Meikies, Pellosas, Soma, Szobries, Warna. Vietovardis asmenvardžio kilmės iš pavardės *Laist-as < *Leist-as (plg. pavardė Leistimas žemaičių – kuršių žemėse).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas