Mažosios Lietuvos
enciklopedija

laiptai

laiptai gyvenamuosiuose namuose ar kitose vietose.

láiptai. Kaimo gyvenamuosiuose namuose (siekiant taupiai panaudoti visas patalpas) imta įrengti laiptus į pastogę (kuri naudota kaip mažiau reikalingų daiktų sandėlis, įvairių atsargų laikymo vieta). Mažajai Lietuvai būdingi tvirti ir gana patogūs tokie laiptai (o ne kopėčios ar prasta lipynė). Laiptus į pastogę įrengdavo kaimo namų priemenėje, neretai ir atskiroje patalpėlėje su durimis laukan (tiesiai iš kiemo į pastogę nešioti įvairius daiktus). Kaimuose plintant labiau miestiškiems namams su mansardomis, jose daryti dailūs 1aiptai su turėklais. Siekiant taupyti plotą, jie dažnai būdavo įrengiami gana statūs priemenės ar kitame kampe su tarpine laiptų aikštele ar įstrižomis pakopomis. Į dažniau naudojamą rūsį (ar pusrūsį) po gyvenamuoju namu laiptai mūryti iš plytų. Senovėje laipteliu prieš namo duris tebuvo akmuo. Statant namus ant aukštesnių pamatų, plintant miestiškoms madoms, prieš įėjimą į namą įrengdavo betoninius 1aiptus (kartais su įvairiais turėklais ar sujungtus terasa ar prieangiu). Sandėliuose – špykeriuose daryti tvirti 1aiptai į pastogę ar antrą aukštą, kuriais nešioti sunkūs maišai ir kita. Laiptai į kelderių žemutines patalpas dažniau mūryti iš plytų, kartais iš skeltų akmenų. Patogūs 1aiptai buvo itin svarbūs Nemuno deltos gyventojams – per potvynius jais į pastoges nešti vertingesni daiktai iš apsemiamo pirmojo aukšto. Miestelių ir miestų gyvenamuosiuose namuose vyravo mediniai laiptai su dailiais turėklais (tekintų ar išpjaustytų detalių). Krašto senuosiuose pastatuose būta labai įvairių laiptų: sraigtinių 1aiptų kryžiuočių pilyse, puošnių paradinių 1aiptų rūmuose, dailių 1aiptų vilose, kuklių 1aiptų XX a. pradžios daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, daugelio dalių 1aiptų bažnyčių bokštuose-varpinėse. Įvairūs laiptai įrengti miestuose ir kitur. Jiems būdingas tvirtumas bei racionalumas. Pvz., perkasų šlaituose laivų prieplaukėlių link įrengti tvirti ilgaamžiai 1aiptai, sumūryti iš akmenų. Patogūs 1aiptai vedė laivų link Tilžės ir Smalininkų uostuose. Sembos pajūrio kurortuose (Rūsiuose ir kitur) poilsiautojų patogumui išradingai daryti dailūs 1aiptai į pajūrį. Po 1944 daug tokių 1aiptų (kaip ir kitos miestų įrangos) apleista ir suniokota. Sunaikinus daugumą krašto senųjų pastatų, neliko buvusių įdomių 1aiptų – Mažosios Lietuvos architektūros paveldo vienos iš dalių.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Laiptai Priekulėje, 1992

Iliustracija: Laiptai Vilkyškiuose, 1991

Iliustracija: Iš raudonų plytų sumūryti laiptai į Žardelių girininkijos rūsį, 2001

Iliustracija: Laiptai Smalininkuose

Iliustracija: Prie pastato laiptų būdavo įstatoma metalinė plokštelė batų padams nugrandyti, 2002

Iliustracija: Laiptai Viešvilėje, 2002