Mažosios Lietuvos
enciklopedija

laikas

laiko skaičiavimas senojoje Prūsoje.

lakas. Kaip senieji prūsai skaičiuodavo laiką, tiksliai nėra žinoma. Greičiausiai prūsai (kaip ir kitos tautos) skirdavo metų laikus pagal gamtos pokyčius. Tai liudija prūsiški mėnesių pavadinimai, sudaryti pagal fenologinius reiškinius ir žemės ūkio darbų seką. Laikui fiksuoti prūsai naudodavo specialias lazdeles. Vokietijoje iki XVI a. vidurio naujieji metai skaičiuoti nuo gruodžio 25. Mažojoje Lietuvoje spalio mėnuo dar iki XIX a. vadintas septintiniu, taigi metų pradžia buvo pavasarį, tai būdinga žemdirbių etnoso kultūrai. Grigaliaus kalendorius Prūsijoje įvestas 1810.

Libertas Klimka