Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Laigyčiai, 1

dvaras Semboje, Neuhauseno parapijoje, Valdavos valsčiuje.

Laigýčiai, 1 (vok. Legitten; rus. Pobedino), dvaras Semboje, Neuhauseno parapijoje, Valdavos valsčiuje, 9 km į rytus nuo Karaliaučiaus, 3 km į šiaurės rytus nuo Valdavos. 1,5 km į vakarus upelio slėnyje yra piliakalnis (vok. Pillen-Berg) tarp Linkių ir Vangynų dvarų. 1,5 km į rytus buvo Laigyčių miškas (vok. Legitter-Walde), Greibės girios dalis. XIX a. viduryje buvo 2 gyvenvietės: kulmiškasis dvaras prie Valdavos (su 12 gyventojų 1 sodyboje), riteriškasis dvaras (su 84 gyventojais 6 sodybose). XX a. pradžioje buvo vidutinė dvaro sodyba, gretimos darbininkų sodybėlės. Pro Laigyčius ėjo siaurojo geležinkelio žiedinė linija, juosusi Karaliaučiaus apylinkes. 1912 riteriškasis dvaras valdė 427 ha žemės (iš jų 250 ha ariamosios), laikė 35 arklius, 157 galvijus (iš jų 92 melžiamas karves), 111 kiaulių. Veikė garinė sūrinė.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas