Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Labguvos parapinė mokykla

Labguvoje nuo 1530 veikusi mokykla.

Labguvõs parãpinė mokyklà pradėjo veikti apie 1530. Ją kartu lankė vokiečių ir lietuvių šeimų vaikai. XVII a. lietuvių vaikus mokė diakonai, Pirmasis jų – J. Wollenbergeris (1622–1624). 1762–1775 precentoriavo lietuvių raštijos darbuotojas kunigas Kristijonas Mykolas Piečys (Pötsch), 1758–1760 J. Ch. Jordanas, 1808–1809 O. U. Settegastas (gal Priekulės parapinės mokyklos precentoriaus sūnus), 1829–1832 G. E. Kuwertas. XIX a. II pusėje įtvirtinus valstybinę švietimo sistemą, parapinės mokyklos reikšmė sumažėjo. Miesto mokykloje 1826 dirbo lietuvis Biutneris (Büttner).

Albertas Juška