Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Labguvos parapijos upės

svarbiausios Labguvos parapijos upės.

Labguvõs parãpijos ùpės. Viena svarbiausių upių yra 37 km ilgio Deimė, jungianti Prieglių su Kuršių mariomis ir per Pričkagrabę su Nemunynu. Deimę įprasta laikyti prūsų ir lietuvių kalbos ploto riba, nors lietuvininkų būta ir į vakarus nuo Deimės iki Rendės ir Laigyčių. Kita žinoma upė (teka tik per lietuvininkų žemę) yra 40 km ilgio Timbra, kurios dešinieji intakai: Mielava ir Gedūnė, o kairieji – Elksnė ir 18 km Šventoji su Platupe ir Naująja. Ryčiau per apskritį teka dar Aura ir Žvirgždė, Parvos kairysis intakas. Šiaurėje 18 km Laukna su Nemunynu ir Gilija įteka į Kuršių marias. Be to, yra mažesnių upelių, kurių pėdsakus ir mena gyvenviečių vardai: Agila, Aura, Buominė, Dunava, Gedunė, Neidava, Ringys, Seitis, Stimbrai, Taktuva ir kiti.

Vandenvardžiai liudija gyventojų kūrimosi laiką ir vietą. Upės buvo ir liko šventos pirmiesiems krašto gyventojams. Vienos upės savo vardais veda mus į baltišką senovę: Aura, Deimė, Dunava, Gilija, Neidė, Šventoji, Taktuva, Timbra, kitos galėjo būti pramintos vėlesniais laikais, kaip antai: Buominė, Elksnė, Naujoji, Platupė, Žvirgždė ir kitos. Dar paminėtinos ištįsusios pelkėtos vietos: Painė (vok. Großes Moosbruch) ir Pleinė tarp Gyventės ir Nemunyno.

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Labguvos tiltas per Deimę, 1997