Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Labguvos parapijos gyvenvietės

Labguvos parapijos oikonimai ir jų kilmė.

Labguvõs parãpijos gyvénvietės. Tai, kad Labguvos parapijoje tik lietuvininkų gyventa, liudija ir kaimų bei vienkiemių pavadinimai: *Brandlaukiai (: pavardės Branda, Brandys), *Gryblaukiai (: pavardė Grybas), *Jurlaukiai (: pavardė Juris), Kristuplaukiai (: pavardė Kristupas), *Labagynas (: upėvardis Laba-), Labguva (: vandenvardis Labguva < Labiuva : Laba), Neidava (: vandenvardis Neida), Paparčiai (: pavardė Papartis), *Pareikiai (: prūsų Poreyke, liet. Pareikis), *Peldžiai (: pavardė Peldžius), Pipala (: pipalios?), *Pūstlaukiai (: pavardė Pūstlaukys), *Reikininkai (: pavardė Reikis), Rendė (: kuršių Renda, liet. rinda), *Rudlaukiai (: pavardė Rudis), *Stalynai (: prūsų lietuvių Stali(s)), Tūtai (prūsų lietuvių Tut-as). Iš viso 17 vietovardžių, iš jų 10 (62 %) (žr. *pažymėta) suvokietinti kitais vardais nacių mokslininkų 1938. Dauguma vietovardžių minima jau XIV a. ir savo kilme yra artimesni lietuviškiems, vadinasi, įkurti lietuvininkų, kurių pavardės: Branda, Grybas, Juris, Kristupas, Papartis, Pareikis, Peldžius, Pūstlaukys, Rudis. Kai kurios gyvenvietės galėjo būti įkurtos ir prūsų su panašiomis pavardėmis, kaip prūsų Poreyke (liet. Pareikis), prūsų Stallic (liet. Stalis). Gyvenviečių lietuviškumą patvirtino ir vokiečių mokslininkai, siūlydami keisti juos kitais vokiškais pavadinimais, kaip Gründorf, Kleinkreuzweg, Goldberg, Hallenau ir kitais. Lietuvių kalbos ilgaamžė riba maždaug sutapo su Labguvos parapijos vakarine riba.

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Žemėlapis. Labguvos parapijos gyvenvietės