Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Labalaukis, 1

dvaras ir valsčiaus centras Labguvos apskrityje, Laigyčių parapijoje.

Lãbalaukis, 1 (vok. Lablacken; rus. Nikitovka), dvaras ir valsčiaus centras Labguvos apskrityje, Laigyčių parapijoje, 41 km į šiaurės rytus nuo Karaliaučiaus, 11 km į vakarus nuo Labguvos, 4 km į šiaurės vakarus nuo Pravenyčių geležinkelio stoties. 1307 minėta Labelawk. Sausesniame ruože tarp pelkių 4 km į pietus nuo Kuršmarių susikūrė didelis dvaras, didelių pievų plotai sausinti griovių tinklu. Labalaukis pagarsėjo XIX a., už dvarininko Gutstedto ištekėjus J. W. Goetheʼs simpatijai Jenny Pappenheim. XX a. pradžioje riteriškasis Labalaukio dvaras valdė 897 ha (iš jų 356 ha ariamosios, 233 ha pievų), laikė 70 arklių, 415 galvijų, 350 kiaulių ir 200 avių. Turtingo dvaro sodyboje buvo keliolika didelių pastatų, didelis parkas su tvenkiniu. 1939 buvo 575 gyventojai. Vietovardis sudurtinis iš Lab- ir prūsų lietuvių laukas.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas