Mažosios Lietuvos
enciklopedija

L. Krug

Krugas, XVIII a. pabaigos–XIX a. I pusės Prūsijos tyrėjas.

Krug L. (L. Krùgas), XVIII a. pabaigos–XIX a. I pusės Prūsijos tyrėjas. Publikacijose ir tyrinėjimuose Abriss der neuesten Statistik des preussischen Staates, 1805 [Prūsijos valstybės naujausios statistikos santrauka], Betrachtungen über den National-Reichtum des preussischen Staats, 1805 [Prūsijos valstybės nacionalinio turto apžvalga], Neues topographisch-statistisch-geographisches Wörterbuch des preussischen Staats, 1821–1825, Bd. 1–6 [Naujas Prūsijos valstybės topografinis, statistinis ir geografinis registras], Topographisch-statistisches Wörterbuch des königlichen Preussischen Staats, 1820–1826, Bd. 1–6 [su A. Müzeliu; Karališkosios Prūsijos valstybės topografinis statistinis registras], Die Preussische Monarchie topographisch, statistisch und wirtschaftlich nach amtlichen Quellen. Die Provinz Ostpreussen, 1833 [Prūsijos monarchijos topografijos, statistikos ir ūkio duomenys pagal oficialius šaltinius. Rytprūsių provincija], Ueber Leibeigenschaft oder Erbunterthänigkeit der Landbewohner in den preussischen Staaten, 1798 [Apie Prūsijos valstybės kaimiečių baudžiavą arba paveldimą priklausomybę] pateikė gausios vertingos medžiagos apie to meto Prūsijos karalystės bei Mažosios Lietuvos ūkio struktūrą, žemėvaldą, baudžiavą, gyventojų socialinius sluoksnius, demografinius procesus, lietuvių ir kolonistų vokiečių socialinę, ekonominę bei teisinę nelygybę, apie miestų gyventojus.

Algirdas Matulevičius