Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kybartai, 1

pasienio miestelis Paprūsėje.

Kybártai, 1, pasienio miestelis Paprūsėje. Susiklostė Sūduvoje šalia ilgaamžės Mažosios ir Didžiosios Lietuvos sienos. Nuo Eitkūnų Kybartus skiria Lieponos upelis. Abi šios gyvenvietės XIX a. II pusėje suklestėjo nutiesus geležinkelį iš Karaliaučiaus (ir Berlyno) iki Eitkūnų. XVIII a. iš Gumbinės pagrindinis vieškelis dar ėjo pro Širvintą ir dabartinį Kudirkos Naumiestį, todėl Kybartai tebuvo menkas pasienio kaimas. 1860 įsikūrus Eitkūnų geležinkelio mazgui pasienyje, carinė Rusija 1861 nutiesė geležinkelį Kaunas–Kybartai. Beje, rusų geležinkelio stotis oficialiai vadinta Virbalio stotimi (rus. Veržbolovo), nors pats Virbalio bažnytkaimis buvo už 4–5 km. Pro Kybartus pradėjo plūsti vis didesni tarpvalstybiniai prekių ir keleivių srautai, skatinę gyvenvietės plėtrą. Rusai pastatė didžiulę geležinkelio stotį su muitinės-revizijų bei kitais skyriais. Kybartų gyvenimas siejosi su Mažąja Lietuva, kur lankydavosi dažnas pasienio gyventojas. Kybartuose dirbo statybininkai ir kiti meistrai iš Rytprūsių. Kybartų apylinkės visais laikais buvo žinomos kaip kontrabandos centras, pro Kybartus vykdavo knygnešiai. Kybartuose gyveno išeivių iš Mažosios Lietuvos. Gretimame Virbalyje buvo jų (evangelikų liuteronų) parapijos centras, vėliau ir Kybartuose veikė jų maldos namai. Tarpukariu Kybartų gyventojai lankydavosi gretimuose Eitkūnuose, ten apsipirkdavo ar užsiimdavo šmugeliu. Keliones per sieną tada kontroliavo Lietuvos Respublikos pasieniečiai ir muitininkai. Gyvenimas greta vakarietiškų Eitkūnų (tvarkingo miestelio su dideliais ir puošniais pastatais) savaip auklėjo Kybartus (kaip ir visos Paprūsės) gyventojus – ten sparčiau plito technikos, ūkio ir kitos naujovės. Iki 1941 Kybartai buvo svarbiausias kultūros bei ūkio centras Lietuvos Respublikos pasienyje.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Paprūsė, Kybartų pasienio pereinamasis punktas, apie 1920 / Iš Aldonos Povilaitytės rinkinio

Iliustracija: Mažajai Lietuvai būdingas gyvenamasis namas su mediniu ertikiu bei čerpių stogu, 1927 / Iš Aldonos Povilaitytės rinkinio

Iliustracija: Kybartų gimnazija, 1927 / Iš Aldonos Povilaitytės rinkinio

Iliustracija: Kybartų pasienio pereinamojo punkto tarnautojai ir Lietuvos Respublikos pasieniečiai, 1920 / Iš Aldonos Povilaitytės rinkinio

Iliustracija: Kybartų–Eitkūnų tiltas per Lieponos upelį (LR–Vokietijos siena), po 1920 / Iš Aldonos Povilaitytės rinkinio

Iliustracija: Kybartų (Virbalio) geležinkelio stotis LR–Vokietijos pasienyje, XX a. pradžia / Iš Aldonos Povilaitytės rinkinio