Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kvietimas

ritualinių elementų turintis prašymas per siunčiamą pasiuntinį (kvieslį) nurodytu tikslu.

kvietmas, ritualinių elementų turintis prašymas per siunčiamą pasiuntinį (kvieslį) nurodytu tikslu atvykti į šeimos šventes, darbo talką, kaimo bendruomenės sueigą (krivūlę) ir kita. Senovėje krivio, XVII a. ir vėliau seniūno pakiemiui siuntinėjama speciali kreiva lazda (XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje – raštas) reiškė įsakmų kvietimą nurodytu metu ir vietoje susirinkti bendruomenės svarbiausiems reikalams aptarti. Kvietimus marinti ligonio, į budynę, laidotuves perduodavo žodžiu per pasiuntinį. XX a. pradžioje dažniausiai siųstas išspausdintas pakvietimas. Iki pat XX a. iškilmingiausią kvietimą į vestuves būtinai pavesdavo kviesliui pagal tradicinį ritualą.

Angelė Vyšniauskaitė