Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kusų parapijos kaimai

kaimų pavadinimai ir kų kilmė.

Kusų parapijos kaimai. Jų visi gyventojai XVI–XVII a. buvo lietuvininkai, tai liudija ir gyvenviečių pavadinimai, tokių kaip (skliausteliuose jų kilmė): Baltaduoniai (: pavardė Baltaduonis), Baltrušėliai (: pavardė Baltrušėlis), Belzai (: pavardė Belza), Bludžiai (: pavardė Bludžius), Bružai (: pavardė Bružas), Būdupėnai (: upėvardis Būdupė), Budžiūnai (: pavardė Budžiūnas), Eglininkai (: pavardė Eglininkas), Eimeniškiai (: upėvardis Eimenỹs), Enskiškiai (: pavardė Enskis), Girėliškiai (: girėliškiai „miškelio gyventojai“), Juodžiai (: pavardė Júodis), Kigiai (: pavardė Kiga, Kigys), Laugaliai (: pavardė Laugalys), Meškupiai (: upėvardis Meškupė), Minkštimai (: pavardė Minkštimas), Minkštymėliai (: vietovardis Minkštimai), Račiai (: pavardė Račius), Spuliai (: pavardė Spulis), Stonupėnai (: upėvardis Stonupė), Urblaukiai (: pavardė Ùrba, Ùrbis), Valindžiai (: pavardė Valinčius), Vasõkai (: pavardė Vasõkas), Verbai (: pavardė Verba, Verbys), Vingerupiai (: upėvardis Vingerupė), Žemaitkiemiai (: pavardė Žemaitis). Iš 26 vietovardžių 20 yra asmenvardinės, 4 – vandenvardinės, 1 – vietovardinės ir 1 – bendrų žodžių kilmės. Visi jie lietuviški, beveik visi nacių 1938 pakeisti vokiškais, tuo parodant, kad gyvenvietės buvo nevokiškos. Tarp vietovardžių yra iš retų pavardžių kilusių, pvz.: Belza, Eglininkas, Enskis, Kišas, Minkštimas, Spula, Valinčius.

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Žemėlapis. Pilkalnio aps., Kusų parapijos kai kurios gyvenvietės