Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kurt Stieglat

Kurtas Štyglaitis, XX–XXI a. ekonomistas, išeivijos veikėjas.

Stieglat Kurt (Kurtas Štýglaitis) 1926 I 26Gumbinėje 2013 V 22Melle (Vokietija), ekonomistas, išeivijos veikėjas. Mokėsi prekybininko amato, dalyvavo Antrajame pasauliniame kare, Rytų fronte. 1946 emigravo į Vokietiją. Nuo 1954 dalyvavo gumbiniečių kasmetiniuose suvažiavimuose Bielefelde. Nuo 1985 Gumbinės krašto bendruomenės iždininkas. 1991 dalyvavo pirmojoje gumbiniečių išeivių delegacijoje, aplankiusioje gimtinę.