Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kurt Donalies

Kurtas Donalys, Kristijono Donelaičio giminės palikuonis. XX a. teisininkas.

Donalies Kurt (Kurtas Dónalys) 1909 IV 5Erfurte 1994 IV 26Mannheime (Vokietija), Kristijono Donelaičio giminės palikuonis. Teisininkas. Baigęs teisės studijas, dirbo Įsruties teisme. Savo ir Donelaičių giminės istoriją ėmė nagrinėti Prūsijos valstybės archyve Karaliaučiuje dar prieš Antrąjį pasaulinį karą. Informaciją kaupti pradėjo turėdamas savo giminės pirmtakų rankraštį. Užrašus apie Donelaičių giminę paliko Arthuras Donalies (gimė 1844; dirbo Žirgupėnuose administratoriumi), po jo mirties rankraštis atiteko Jenos universiteto garbės senatoriui Ottui Donalies (1866–1934). Pastarasis rankraštį padovanojo Kurtui Donalies, nes jam, kaip teisininkui, buvo prieinami visi archyvai. Donalies daugelį metų pats kaupė informaciją, sudarinėjo Donelaičių giminės genealoginį medį. Išėjęs į pensiją, atsidėjo surinktos medžiagos analizei. Paskelbė studiją apie Donelaičių giminę Stammtafeln Donelaitis-Donalitius-Donalies (Altpreussische Geschlechterkunde Familienarchiv. Bd. 15. Hamburg, 1993). Donalies nustatė, kad Donelaičių giminės pradžia siekia 1600. Išskyrė 3 pagrindines genealogines šakas, kuriose per 400 metų pasikeitė 12 kartų, tyrinėjo šakų tarpusavio ryšius. Nustatė, kaip pavardė Donelaitis buvo sulotyninta į Donalitius, o vėliau suvokietinta į Donalies. Donalies žmona Hildegard Spohd (1912 Landsberge, Rytprūsiuose – 1989 Mannheime, Vokietijoje). Vaikai: sūnus Jobstas-Raineris (gimė 1941 Karaliaučiuje), medicinos mokslų daktaras, vidaus ligų gydytojas Tübingene; duktė Sabine (gimė 1945 Göttingene), medicinos darbuotoja.

Napaleonas Kitkauskas