Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kuršių marių ir Nemuno deltos žvejybos įrankiai

XIX–XX a. Kuršių mariose ir Nemuno deltoje naudoti žvejybos įrankiai.

Kušių mãrių ir Nẽmuno dèltos žvejýbos rankiai. Mažosios Lietuvos žvejai XIX–XX a. Kuršių mariose ir Nemuno deltoje naudojo per 50 pavadinimų žvejybos įrankių. Pirmą kartą gana išsamias žinias apie senus žvejybos būdus Kuršių mariose paskelbė Bertholdas Heinrichas Benecke 1881 išleistoje monografijoje. 1928 I 29 sudaryta Konvencija tarp Lietuvos Respublikos ir Vokietijos dėl žvejybos Kuršių mariose ir pasienio upėse. Pagal Prūsijos parlamento 1916 priimtą bendrą žvejybos įstatymą ir minėtą Konvenciją žvejai Nemuno žemupio vandens telkiniuose tarpukariu galėjo naudoti 3 kategorijų, 18 pavadinimų žvejybos įrankius. XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje pagrindinės žvejybos priemonės: tinklai, venteriai, bučiai, žeberklai, kabliukai. Kiekviena jų buvo įvairių tipų ir variantų. Tinklai skirstyti į: burinėmis valtimis traukiamus tinklus (kurnas, bradas, kiudelis); irklinėmis valtimis traukiamus (vindkartis); į krantą traukiamus; poledinės žūklės tinklus; statomus (spendžiamus) tinklus. Vienas svarbiausių buriniais laivais traukiamų tinklų buvo kurnas (kuornas, kurėnas, kurninis tinklas). Jais žvejota visose mariose iki pat Budumo. Kurnas dirbtas iš linų ir kanapių. Sudarytas iš 2 sparnų ir mėtryčios, žako (trikampės formos maišas). Tinklas įvertas virve (sima), kuri sukta iš liepų lunkų. Prie virvės pritvirtintos plūdės iš jovaro malkos arba žievės. Tinklo dydis priklausė nuo žvejo turtingumo ir jo burvalčių dydžio, žvejybos vietų gylio, gaudomų žuvų rūšies, metų laiko ir panašiai. Juos traukė, pavėjui slysdami, 2 didesni buriniai laiveliai, kuriuose būdavo po 2 žmones. Kurniniai tinklai šiltame vandenyje greit genda (pūva), todėl jais žvejota ledui išėjus iki gegužės 1-osios ir nuo rugpjūčio 24-osios iki užšalimo. Kitas traukiamų tinklų tipas – bradas (bradinis). Jį vilko 2 valtys. Dirbtas vien iš kanapinių gijų. Akys daug didesnės nei kurno, yra 2 sparnai ir mėtryčia. Tinklo sparnus ir maišą pakraudavo į 2 sujungtus laivus, kurie kartu išplaukdavo į numatytą vietą mariose. Tada atsiskirdavo, kad slysdami galėtų traukti (bradinti) tinklą. Bradais žvejota nuo rugsėjo 15 iki spalio 1 tik pietinėje (plačiojoje) Kuršių marių dalyje, vėliau – Lankoje (nuo Liekų iki Ventės rago). Taip sugaudavo sterkų, karšių, lydekų ir kitų žuvų. Kiudelis (keitelis) – tai viena burine valtimi traukiamas trikampės formos tinklas be sparnų, mažomis akimis. Kiudelio maiše būdavo įgerklis (inkelis), kad žuvys atgal neišbėgtų. Nugrimzdęs kiudelis trauktas paskui valtį. Kai pūsdavo palankus vėjas, kiudeliais žvejota nuo birželio 1-osios iki spalio 1-osios dienomis ir naktimis giliose dumblėtose marių vietose. Akmenuotose ar gausiai vandens augmenijos prižėlusiose vietose žvejoti buvo uždrausta. Atskirais metų laikais stintiniais kiudeliais gaudė stintas, pūkius ir ungurius tik nustatytose gilesnėse marių vietose. Irklinėmis valtimis žvejota vindkarčiu (vindkartelis, vindkartinis tinklas), panašiu į bradą. Pavadinimas kilęs nuo vindo, kuris būna gulsčiai pritvirtintas valtyje ir kuriuo (vyniojant ant jo virvę) yra traukiamas tinklas. Šiuo tinklu žvejota 4 valtimis po 2 žmones kiekvienoje, atslūgus poplūdžiams iki Sekminių ir po Šventojo Mykolo iki užšalimo. Kuršių marių pakraščiuose žvejybai naudoti ir į krantą traukiami tinklai – vadai, klipiai. Jie pasižymėjo santykinai ilgais ir siaurais sparnais ir mažais maišais. Megzti iš kanapių gijų ir suduriami iš kelių dalių. Klipiniais tinklais gaudyti pūkiai, bruišės, plakiai ir kita. Spendžiamojoje žvejyboje naudoti venteriai, vartai, bukiai (kurbai), varžai ir kita. Visi venteriai megzti iš kanapių, 4 lankų ir 3 dalių. Įspęsti gulsčiai po 2 mariose ir jungti stačiu tinklu (leidingiu). Venteriai buvo: sykiniai – sykai gaudyti ledui iš marių išėjus iki gegužės mėnesio vidurio ir po Mykolinių, pasibaigus lašišų žvejybai; unguriniai – akys daug smulkesnės, spęsti rugpjūčio 15 ir paliekami mariose iki 8 dienos po Mykolinių; stėginiai – dyglėms gaudyti; paprastieji marių venteriai.

Vitalis Morkūnas

Kazys Gaigalas