Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kuršių įlinkis

tektoninis Žemės struktūros regioninis neigiamas elementas Kuršių marių rajone.

Kušių linkis, tektoninis Žemės struktūros regioninis neigiamas elementas Kuršių marių rajone, išskirtas prieašinėje Baltijos sineklizės rytinėje dalyje, Lenkijos ir Lietuvos įduboje. Formavosi kaledoninio ir hercininio etapų pabaigoje. Plotis 25 km. Iš šiaurės ir pietų apribotas kristalinių uolienų pagrindo tektoninių lūžių (sprūdžių), kuriuos toliau keičia nuosėdinių uolienų danga. Pastebimas kosminėse nuotraukose ir interpretuojant geofizinius laukus.

Algirdas Gaigalas

Povilas Suveizdis