Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kuršių aukštas

permo sistemos viršutinio skyriaus žemės gelmių sluoksniai.

Kušių aũkštas, permo sistemos viršutinio skyriaus žemės gelmių sluoksniai. 1929 išskyrė H. Scupinas. Vyrauja klintys su Productus horridus Sow., Dielasma elongatum Schlofh. ir kita. Atraminis pjūvis – Purmalių gręžinys. Apatinė intervalo 232,6–260,5 m dalis.

Vladas Katinas