Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kupste, die, 2

lituanizmas vokiečių rytprūsiečių ir klaipėdiškių šnektoje.

Kupste, die, 2, lituanizmas vokiečių rytprūsiečių ir klaipėdiškių šnektoje. Plg. dar Kupstenlandschaft (kupstų kraštovaizdis).

Vilius Pėteraitis