Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kupeliai

žėgliai, medžio kartelės ar susuktos šiaudų grįžtės, dedamos ant šiaudais ar nendrėmis dengto stogo kraigui sutvirtinti.

kùpeliai, žgliai (vok. Kuppel – bokštelis), medžio kartelės ar susuktos šiaudų grįžtės, dedamos ant šiaudais ar nendrėmis dengto stogo kraigui sutvirtinti, plačiai naudotos Mažosios Lietuvos lietuvininkų, ypač Kuršių nerijos žvejų senojoje architektūroje. Suvalkijoje – Paprūsėje dar XX a. pradžioje pasitaikydavo trobesių, ypač kluonų, žėgliais sutvirtintu nuo vėjų stogo kraigu.

L: Gimbutas J. Lietuvių sodžiaus architektūra Mažojoje Lietuvoje. New York, 1958, p. 190.

Angelė Vyšniauskaitė