Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kuncės (1) parapinė mokykla

Kuncėje nuo 1560 iki XVIII a. pabaigos veikusi mokykla.

Kuncės (1) parapinė mokykla atidaryta apie 1560. Sembos vyskupas Joachimas Martinas, 1569 vizitavęs parapiją, pažymėjo prastą tuometinio precentoriaus darbą ir siūlė bendruomenei susirasti kitą. Manoma, kad kurį laiką precentorių buvo pakeitę kunigai C. Liebermannas, O. Ambrosius, A. Waltheris ir kiti. XVIII a. pabaigoje smėliui užpusčius bažnytkaimį neliko ir mokyklos.

Albertas Juška