Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kumpasis uostas

trumpa prataka, jungianti Upaitį su Atmata.

Kumpàsis úostas (vok. Krumme Ost), trumpa (0,85 km) prataka, jungianti Minijos šaką – Upaitį su Nemuno šaka – Atmata. Vietovardis kilęs iš liet. kumpas – „kreivas“+uostas – „upės žiotys“.

Algirdas Rainys

Vilius Pėteraitis