Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kumečiai

geiknėriai, XX a. pradžioje samdomi nuolatiniai susituokę darbininkai dvaruose ir ūkininkų sodybose.

kùmečiai (vok. Deputante), geiknėriai, XX a. pradžioje samdomi nuolatiniai susituokę darbininkai dvaruose ir ūkininkų sodybose. Sembos kumečiai gaudavo atlyginimą pagal tarifą, sutartą tarp darbininkų ir darbdavių susivienijimų. Kumečiams duodavo nemokamą butą name. Jo statyba ir išlaikymu rūpindavosi darbdavys. 1900 butuose apie 30–40 m2 užimdavo virtuvė, kamara ir kitos patalpos. Tarpukariu kumečiams skirdavo erdvesnius kelių kambarių butus su virtuve, kamara maistui ir kitomis patalpomis. Kumečiams leista laikyti karvę, nemokamai ją ganyti ir šerti žiemą. Ganyklos priežiūra, tręšimu, aptvėrimu, pašaro gabenimu rūpindavosi ūkio savininkas. Karvė buvo kumečių nuosavybė. Kumečiai gaudavo 36 centnerius grūdų (iš jų 24 rugių, 9 miežių, 2 kviečių, 1 žirnių). Papildomai gaudavo 2 cnt grūdų kaip priedą prie derliaus arba Kalėdoms. Kumečiams priklausė 1–1,25 margo bulvių lauko. Ūkis nemokamai pasirūpindavo lauko priežiūra, tręšimu. Sėklomis ir derliaus nuėmimu kumečiai turėdavo rūpintis patys. Dar jiems priklausė apie 1/6 margo daržas. Kumečiai gaudavo po 14 m3 suskaldytų malkų (atveždavo nemokamai) arba kito kuro. Grynųjų pinigų gaudavo mažai: vasarą 38 markes (M) per mėnesį, žiemą – 28 markes. Prie jų būdavo priedai už tam tikrus darbus. 6 M priedo per mėnesį mokėta kinkinių, 2 M karietos vežėjams, tręšėjai ir dalgių galąstojai derliaus nuėmimo metu gaudavo po 0,50 M priedo už kiekvieną darbo dieną. Pagal susitarimą kumečiams mokėtos pašalpos akmenims, malkoms, žvyrui ir kitkam susivežti. Prireikus kumečiai nemokamai naudodavosi važiavimo priemonėmis. Dažnai pagal susitarimą kumečiai dvare dirbdavo pagalbiniais darbininkais. Už tai jiems būdavo atlyginama: gaudavo priedus grūdais, pienu, bulvių pasodinti. Šiaip jiems mokėtas atlyginimas grynaisiais pagal tarifą. Darbo trukmė priklausė nuo metų laiko (pvz., balandžio mėn. dirbdavo 10 val. per dieną, sausio I pusėje – 7 val., II pusėje – 7,5 val.).

L: Gusovius P. Der Landkreis Samland, Würzburg, 1966.

Iliustracija: Kumetynas Trakėnuose, Stalupėnų арskritis, 2001-03

Iliustracija: Kumetynas Pėteraiteliuose, Pilkalnio apskritis, 2001-03

Iliustracija: Kumetynas Kurviuose, Semba, 2001-03

Iliustracija: Kumetynas Šereiklaukyje, Pagėgių apskritis, 2001-03