Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kumečiai, 3

Mankiemiai, 2 kaimai Geldapės apskrityje ir parapijoje.

Kumečiai, 3, Mankiemiai (vok. Gross Kummetschen, nuo 1934 Hermeshof; lenk. Kumiecie; vok. Klein Kummetschen, nuo 1938 Schäferberg), 2 kaimai Geldapės apskrityje ir parapijoje, 4 km į šiaurę nuo Geldapės, Geldapės ežero vakariniame krante, ties Geldapės–Tolminkiemio geležinkeliu. 1564 minėti Cumetzschen, Mantkeimen, 1785 Kummetschen, arba Mankehmen. XX a. pradžioje Didžiuosiuose Kumečiuose buvo padrikas keliolikos sodybų gatvinis kaimas paežerėje, keli vienkiemiai aplink. Tuo vardu vadintas ir eglynas netoliese. 1994 tebebuvo dalis Didžiųjų Kumečių sodybų dabar Lenkijos valdomoje teritorijoje. XX a. pražioje Mažuosiuose Kumečiuose buvo keliolika sodybėlių ežero šiauriniame krante, ties plentu ir geležinkeliu. Po 1945 Mažieji Kumečiai atsidūrė Rusijos zonoje ir buvo sunaikinti. Vietovardis kilęs iš pavardės Kumetis, o ši iš bendrinio lietuviško žodžio kumetis.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas