Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kūlynų pradžios mokykla

Kūlynuose nuo XX a. pradžios veikusi mokykla.

Kūlynų pradžios mokykla, įsteigta XX a. pradžioje, buvo vienaklasė. Prieš Antrąjį pasaulinį karą sujungta su gretimo kaimo mokykla ir 1940 sąraše pažymėta kaip Paleičių-Kūlynų mokykla. Tuo metu ten mokytojavo Frizas Kemkė.

Albertas Juška