Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kūlynų miškai

miško masyvas Šilutės apskrityje, 8 km į pietryčius nuo Rusnės.

Kūlyn miška, Šilutės apskrityje, 8 km į pietryčius nuo Rusnės. Dabartinis plotas 650 ha, mišku apaugę 510 ha. Masyvo pietiniu pakraščiu teka Leitė. Reljefas kiek banguotas. Dirvožemiai velėniniai jauriniai, silpnai nujaurėję smėliai, jauriniai glėjiški ir glėjiniai priesmėliai. Kultūrinės kilmės medynų 29%. Pušynų 46%, beržynų 27%, juodalksnynų 14%, eglynų 10%, baltalksnynų 3%. Miške yra derančių mėlynynų, bruknynų, gana gausu medžiojamųjų žvėrių, ypač stirnų ir šernų. Yra retųjų paukščių – juodųjų gandrų, tetervinų, mažųjų erelių rėksnių.

Algirdas Brukas