Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Kultūros židinys“

Klaipėdos krašto darbininkų ir amatininkų susivienijimo kultūros organizacija, veikusi 1935–1939(?) Klaipėdoje.

„Kultros židinỹs“, Klaipėdos krašto darbininkų ir amatininkų susivienijimo kultūros organizacija, veikusi 1935–1939(?) Klaipėdoje. Įkurta vietoj 1934–1935 veikusio to paties susivienijimo Kultūros klubo. Pastatė teatro veikalų, turėjo baleto ir muzikos būrelį, biblioteką, telkė sporto mėgėjus, pirmiausia šachmatininkus, rengė mokslo kursą (Liaudies universitetą). „Kultūros židinio“ valdybą sudarė: pirmininkas daktaras Valančius, skyrių vadovai – švietimo Deksnys, meno Martinaitis, sporto Gerdžius, mergaičių Kryževičiūtė, centro valdybos įgaliotinis Liseckis.

L: „Aukuras“. Klaipėda, 1937, p. 169.

Vytautas Gocentas