Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kūlikiemis

kaimas, seniūnija ir valsčiaus centras Gumbinės apskrityje ir parapijoje.

Kūlkiemis (vok. Kulligkehmen, nuo 1938 Ohldorf, rus. Lipovo), kaimas, seniūnija ir valsčiaus centras Gumbinės apskrityje ir parapijoje, 3 km į pietryčius nuo Gumbinės, prie Romintos upės ir Gumbinės–Geldapės plento. 1539 minėti Colliglauckenn, 1554 Colligkemen, nuo kurių 1558 atsiskyrė Pisakiemis (taip seniau vadinta Gumbinė). Seniūnijoje 1939 buvo 1181 gyventojas. Paupiu driekėsi didelis gatvinis per 20 sodybų Kūlikiemio kaimas. Vėlesnis plentas apjuosė Kūlikiemį iš vakarų. Skersai vieškelis tiltu per upę vedė Tolminkiemio link. Plentai iš Kūlikiemio ėjo ir į Gumbinę, Galdapę. Paplentėje ir aplink buvo įsikūrę Kūlikiemio viensėdžiai. Į pietus nuo Kūlikiemio buvo didelis vandens malūnas (senasis tvenkinys Romintos upėje XX a. pradžioje jau buvo sunaikintas). Lentpjūvė apdorodavo miško medžiagą, atplukdytą upe iš Romintos girios. Pirmasis vietovardžio sandas sietinas su pavarde Kūlkas (: kūlkas – kas kulia, kūlėjas).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas