Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kugai

dvaras ir valsčiaus centras Semboje, Schönwaldes parapijoje.

Kuga (vok. Kuggen; rus. Pervomaiskoje), dvaras ir valsčiaus centras Semboje, Schönwaldes parapijoje, 19 km į šiaurės rytus nuo Karaliaučiaus miesto centro, 3 km į šiaurės rytus nuo Schönwaldės, prie Karaliaučiaus–Labguvos geležinkelio ir plento. 1405 minėti Kuggen. Sena prūsų gyvenvietė. Yra piliakalnis, kur rasta žalvario amžiaus radinių. Už geležinkelio (1,5 km į šiaurę nuo Kugų) yra pilkapiai (vok. Hünengraben). Su Poggenpfuhl kaimu 1939 buvo 462 gyventojai. Tarp plento ir Brastos upelio (vok. Kugger Brastgraben) buvo nedidelė dvaro sodyba. Buvo tvenkinys, dvaro parkas, darbininkų sodybėlės greta, karčema, paštas; paplentėje, 1 km į šiaurę – Bruch palivarko sodyba; 2 km į šiaurės rytus nuo Kugų – geležinkelio stotis; 3 km į pietryčius, 120 ha ploto Kugų miško šiauriniame pakraštyje – eiguva. Vietovardis kilęs iš prūsų asmenvardžio Kugge, plg. lietuvišką pavardę Kūgis, latv. Kugis.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas