Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Kryžius“

mėnesinis katalikų laikraštis, ėjęs 1903–1904 Tilžėje.

„Krỹžius“, mėnesinis katalikų laikraštis, ėjęs 1903–1904 Tilžėje. Leido O. Hinzmannas (Stalupėnų apskrities Būdviečių katalikų parapijos kunigas). Spausdino religinius tekstus, žinias iš Didžiosios Lietuvos ir kitų šalių. Redaktorius J. Jasienskis. Spausdino J. Schoenkės spaustuvė Tilžėje. Leido priedus. Išėjo 16 numerių.

ŽE

Algirdas Žemaitaitis