Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Krymo karas

1853–1856 vykęs karas tarp Rusijos ir jos priešininkių Anglijos, Prancūzijos ir kitų.

Krýmo kãras, 1853–1856 vykęs karas tarp Rusijos ir jos priešininkių Anglijos, Prancūzijos ir kitų. Rusijos uostus Baltijos ir kitose jūrose per Krymo karą užblokavo sąjungininkų laivynas, todėl Rusijos užsienio prekyba vyko per Danzigo, Karaliaučiaus ir Klaipėdos uostus. Krymo karas pagyvino Rytprūsių (ir Mažosios Lietuvos) ekonomiką. Suklestėjo Baltijos uostai bei tranzitiniai miestai, per juos gabenta daugybė Rusijos krovinių. Tada ypač reikšmingi buvo sausumos keliai: Sankt Peterburgas–Ryga–Tauragė–Lauksargiai–Tilžė–Skaisgiriai–Karaliaučius ir Maskva–Kaunas–Eitkūnai–Įsrutis–Karaliaučius. Pakelės miestų ir kaimų gyventojai uždarbiaudavo – gabendavo krovinius, aptarnaudavo vežėjus. Dar pelningesnė tapo kontrabanda Mažosios Lietuvos pasienyje.

L: Encyklopedia Wojskowa. Warszawa, 1934. Т. IV; Margiota R. Brasseyʼs Encyclopedia of Military History and Biography. London, 1994; Schumacher B. Aus der Geschichte Ostpreußens. Leer, 1953.