Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kruštinė

kruštiniai, nugrūsti piestoje miežių grūdai – stambios kruopos.

kruštnė (krußtinne), kruštiniai, nugrūsti (nukrušti) piestoje miežių grūdai – stambios kruopos. Kruštinės pavadinimas pateiktas rankraštiniame XVII a. vokiečių–lietuvių kalbos žodyne Lexicon Lithuanicum, prie vokiško žodžio Graupen (miežių kruopos). Kruštinės pavadinimas vartotas Prūsijos karalystėje išleistuose sveikatos patarimuose, t. p. Kristijono Donelaičio Metuose.

L: Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams. V., 1960; Lexicon Lithuanicum. Rankraštinis XVII a. vokiečių–lietuvių kalbų žodynas. V., 1987.

Jurgis Mališauskas