Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Krokiškių (1) pradžios mokykla

Krokiškiuose (1) nuo 1737 veikusi mokykla.

Krokiškių (1) pradžios mokykla įsteigta apie 1737. Buvo vienakomplektė, mokytojavo kiek praprusę kaimo amatininkai, atitarnavę kareiviai. 1936 ją lankė 18 vaikų – 6 mergaitės ir 12 berniukų; visi evangelikų liuteronų tikybos. Vokiečių kalba mokė Didžiojoje Lietuvoje (tikriausiai Tauragės mokytojų seminarijoje) pedagoginį išsilavinimą įgijęs mokytojas Kesneris. Mokyklai priklausė 2 pastatai ir 3,2 ha žemės sklypas.

Albertas Juška