Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristupas Rėžaitis

ūkininkas iš Stolbeikių, XIX a. pabaigos lietuvybės krašte puoselėtojas, knygius.

Rėžáitis Kristupas, ūkininkas iš Stolbeikių, XIX a. pabaigos lietuvybės krašte puoselėtojas, knygius. 1891 sudaryto komiteto parašams rinkti ir peticijai paruošti dėl lietuvių kalbos draudimų Mažojoje Lietuvoje panaikinimo narys. Po šia peticija surinkti 19 537 parašai. Dokumentas su parašais 1891 III 5 įteiktas kulto ministrui, tačiau į juos nebuvo atsižvelgta, draudimai liko galioti.

Algirdas Antanas Gliožaitis